Senova İlkokulu

(424) 625 67 53

Senova Koyu Senova Kume Evleri No: 37 Kovancilar / Elazig    Senova İlkokulu is in Kovancilar, Elazig. .

    There are also 24 Primary School in Kovancilar , the same area of Senova İlkokulu, you can see them by clicking here.

    There are also 187 Primary School in Elazig , the same city of Senova İlkokulu, you can see them by clicking here.