Kaya Karakaya Spor Lisesi

(424) 247 09 89

Cumhuriyet Mah. Egitim Sokak No:5 Pk:23700 Merkez/Elazig    Kaya Karakaya Spor Lisesi is in Cumhuriyet, Merkez, Elazig. .

    There are also 10 Secondary School in Cumhuriyet, the same neighborhood of Kaya Karakaya Spor Lisesi, you can see them by clicking here.

    There are also 69 Secondary School in Merkez , the same area of Kaya Karakaya Spor Lisesi, you can see them by clicking here.

    There are also 101 Secondary School in Elazig , the same city of Kaya Karakaya Spor Lisesi, you can see them by clicking here.