Aktepe Koyu İlkokulu

(537) 865 52 81

Aktepe Koyu No: 9 İc Kapi No: A Besni / Adiyaman    Aktepe Koyu İlkokulu is in Besni, Adiyaman. .

    There are also 78 Primary School in Besni , the same area of Aktepe Koyu İlkokulu, you can see them by clicking here.

    There are also 426 Primary School in Adiyaman , the same city of Aktepe Koyu İlkokulu, you can see them by clicking here.